Voor deze werken zijn meerdere foto’s samengevoegd binnen één compositie. Daarbij wordt gespeeld met diepte, doordat de verschillende onderdelen van de foto’s op verschillende hoogte liggen.